Bijzondere doelgroep
Juist deze doelgroep leert het beste door te ervaren en vooral door succeservaringen op te doen.

Mogelijke leerdoelen of hulpvragen kunnen zijn:
– zelfontwikkeling
– zelfontplooiing
– vergroten van de weerbaarheid
– Handvatten bieden voor begeleiding
– vragen op sociaal gebied
– vergroten van het zelfvertrouwen
– grenzen aangeven/steviger in je schoenen staan
– een positieve draai aan het leven leren geven
– Persoonlijke vraagstukken/hulpvragen

ontdekken, onderzoeken, ervaren kan in een eenmalige sessie.
werken aan doelen vanuit bijvoorbeeld het ondersteuningsplan gebeurt in een traject.

Voorafgaand zal er altijd eerst een intake plaats vinden. Hierbij wordt gekeken naar de wensen, de behoeften en de hulpvraag van de cliënt (en eventueel van diens verwanten en begeleiding). Aan de hand van de intake zal er een advies worden gegeven en wordt er gekeken naar wat ik als paardencoach in deze vraag kan betekenen. Mocht het zo zijn dat er twijfel is óf dat coaching met paard niet voldoende of niet helpend is om aan de vraag te voldoen zal dit uiteraard eerlijk worden besproken.
Hoe een traject eruit zal zien en wat de periode tussen de sessies is, is nooit op voorhand te zeggen, omdat dit op de individu wordt afgesteld.
Na een positief intake gesprek worden een plan en een offerte opgesteld, zodat u niet voor verassingen komt te staan. De offerte is mede afhankelijk van het aantal sessies.